Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

INFORMACJA dotycząca podstawowej opieki zdrowotnej

 

Dobrodzień 8 stycznia 2015 r. 

INFORMACJA dotycząca podstawowej opieki zdrowotnej


 

W związku z podpisaniem porozumienia pomiędzy Ministerstwem Zdrowia a Porozumieniem Zielonogórskim odwołana została akcja informacyjna o czynnych placówkach służby zdrowia.


 

Burmistrz Dobrodzienia

/-/ mgr Róża KOŹLIK


 


 

Wersja XML