Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Kluczborku

 

Spotkanie informacyjne dot. naboru do Poddziałania 1.1.2 RPO WO 2007-2013 w Kluczborku

 

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Kluczborku we współpracy z Opolskim Centrum Rozwoju Gospodarki zaprasza mikroprzedsiębiorców na bezpłatne spotkanie informacyjne dot. naboru do Poddziałania 1.1.2 Inwestycje w mikroprzedsiębiorstwach RPO WO 2007-2013 w Kluczborku.

 

Spotkanie odbędzie się 17 listopada 2014 r. o godz. 10:00 w Kluczborskim Inkubatorze Przedsiębiorczości w Kluczborku,  ul. Sienkiewicza 22
 

Spotkanie adresowane jest do mikroprzedsiębiorców z terenu województwa opolskiego, zainteresowanych udziałem w aktualnie ogłoszonym naborze do Poddziałania 1.1.2 RPO WO 2007-2013.

Ogłoszenie o naborze dostępne jest pod adresem:

http://www.rpo.ocrg.opolskie.pl/a/2148/Og%C5%82oszenie_o_VI_naborze_wnioskow_o_dofinansowanie_projektow_w_ramach_poddzia%C5%82ania_1_1_2_RPO_WO_2007-2013.

 

UWAGA! Nabór skierowany jest do mikroprzedsiębiorstw, których prawna siedziba lub miejsce realizacji projektu znajduje się na terenie miejscowości powyżej 5 tys. mieszkańców.

Dodatkowo na spotkaniu przedstawione zostaną informacje nt. działalności Instytucji Otoczenia Biznesu w województwie opolskim, usług Sieci PIFE oraz źródeł informacji o funduszach europejskich.

W celu zgłoszenia chęci udziału prosimy o wypełnienie załączonego formularza zgłoszeniowego:

https://docs.google.com/forms/d/1ekvhcTs7iut0l_q9U6g_kVK7GPopXMrCY_spLCRhFb4/viewform?embedded=true

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, o udziale decyduje kolejność zgłoszeń.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Lokalnym Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich w Kluczborku (77/418-52-18 w.180/183, ) lub /Głównym Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich w Opolu (77/ 44 04 720-722, ).

 

Zapraszamy serdecznie!

 

Mobilny Punkt Informacyjny

 

18 listopada 2014r. w godz. 9.00 – 12.00 sala nr 117, Urząd Gminy w Oleśnie, ul. Pieloka 21

 

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Kluczborku we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Oleśnie zaprasza do skorzystania z bezpłatnych konsultacji w zakresie uzyskania wsparcia z Funduszy Europejskich w ramach Mobilnego Punktu Informacyjnego

 W czasie spotkania będą udzielane informacje nt.:

 1. Rozliczanie  projektów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej. System wdrażania funduszy strukturalnych w latach 2007-2013.
 2. Możliwości uzyskania dofinansowania ze środków unijnych na założenie działalności gospodarczej oraz na rozwój.
 3. Możliwości skorzystania z niskooprocentowanej pożyczki ze środków europejskich na rozwój firmy.
 4. Fundusze Europejskie na lata 2014-2020.

 

KONTAKT: 

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich

ul. Katowicka 1, 46-200 Kluczbork

tel. 077 418 52 18, wew.183, 180

e-mail:

www.rpo.opolskie.pl 

http://opolskie.pl/serwis/index.php?id=292

 

MOBILNE PUNKTY INFORMACYJNE ODBYWAJĄ SIĘ NA TERENIE POWIATU OLESKIEGO W DRUGI WTOREK KAŻDEGO MIESIĄCA

Wersja XML