Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Konkurs ofert na wykonywanie zadań publicznych

 

Burmistrz Dobrodzienia ogłasza konkurs ofert na wykonywanie zadań publicznych w zakresie: wspomagania działań polegających na poprawie warunków lokalowych służących społeczności lokalnej. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie ofert do dnia 01.12.2014 r. w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w  Dobrodzieniu przy ul. Pl. Wolności 1.                               

 

              .

                                                                                                              Burmistrz Dobrodzienia

                                                                                                                mgr Róża Koźlik

Załączniki:

1.Zarządzenie w sprawie otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego

2. Otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego

3. Wzór ofert

4. Wzór sprawozdania

 

DOCOtwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego w 2014 roku.doc (45,00KB)
DOCWzór oferty.doc (101,50KB)
DOCWzór sprawozdania (1).doc (86,00KB)
DOCMZarządzenie w spr.konkursu -2014r.docm (15,60KB)

 

DOCInformacja o wynikach otwartego konkursu.doc (35,00KB)

Wersja XML