Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przebudowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicy Opolskiej do skrzyżowania z ulicą Cmentarną w Dobrodzieniu

 

W dniu 17 września 2014 r. została podpisana umowa na przebudowę sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ul. Opolskiej w Dobrodzieniu, z firmą RPM S.A., z siedzibą w Lublińcu, ul. Niegolewskich 7, 42-700 Lubliniec, na kwotę brutto: 1.410.672,84 zł.

Firma ta została wyłoniona w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego dla zamówienia p.n.: „Przebudowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicy Opolskiej do skrzyżowania z ulicą Cmentarną w Dobrodzieniu, w którym otwarcie ofert odbyło się 18.08.2014 r.

Roboty rozpoczną się w listopadzie b.r. i potrwają do 31.05.2015 r., będą obejmować:

- przebudowę sieci wodociągowej z przyłączami

- przebudowę kolektorów kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z przykanalikami

- przebudowę kolektorów kanalizacji deszczowej z przykanalikami

 

Zdjęcia z realizacji inwestycji:

 

 

             

      

       

                         [MK]

        

Wersja XML