Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Modernizacja budynku zaplecza socjalnego stadionu miejskiego w Dobrodzieniu

 

1.jpeg 2.jpeg 2a.jpeg 3.jpeg 4.jpeg 5.jpeg

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:  Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Projekt realizowany przez Gminę Dobrodzień, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Środki pozyskane za pośrednictwem LGD „Kraina Dinozaurów” w ramach Małych Projektów.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 

W dniu 1 października 2014 r. Burmistrz Dobrodzienia Róża Koźlik i Skarbnik Gminy Aniela Kniejska podpisały umowę o przyznanie pomocy na operację w ramach działania  413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

W ramach podpisanej umowy Gmina Dobrodzień otrzyma dotację w wysokości  80% poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji na realizację operacji pt. "Modernizacja budynku zaplecza socjalnego stadionu miejskiego w Dobrodzieniu". Operacja  ta ma na celu poprawę stanu technicznego infrastruktury sportowej Dobrodzienia.

W ramach niniejszej operacji kompleksowo wyremontowano  budynek zaplecza socjalnego stadionu w Dobrodzieniu.

Poniżej prezentujemy galerię zdjęć wykonanych w trakcie realizacji inwestycji.

 

 

 

                                                                                                                                                                      [AWK]

Wersja XML