Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Siłownia zewnętrzna w Dobrodzieniu

 

Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:  Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Projekt realizowany przez Gminę Dobrodzień, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Środki pozyskane za pośrednictwem LGD „Kraina Dinozaurów” w ramach Małych Projektów.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 

W dniu 1 października 2014 r. Burmistrz Dobrodzienia Róża Koźlik i Skarbnik Gminy Aniela Kniejska podpisały umowę o przyznanie pomocy na operację z zakresu małych projektów w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

W ramach podpisanej umowy Gmina Dobrodzień otrzyma dotację w wysokości 24.999,00 zł na realizację operacji pt. "Siłownia zewnętrzna w Dobrodzieniu". Operacja  ta ma na celu doposażenie bazy rekreacyjno - sportowej Dobrodzienia.

W ramach niniejszej operacji w parku jordanowskim w Dobrodzieniu utworzona zostanie siłownia zewnętrzna, która składać się będzie z 9 urządzeń do ćwiczeń fitness i siłowych na świeżym powietrzu.

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                      [AWK]

 

 

 

Wersja XML