Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przebudowa drogi gminnej Nr 102963 O w miejscowości Klekotna, ul. Boczna Gmina Dobrodzień

W dniu 4 września 2014 r. została podpisana umowa na przebudowę drogi gminnej nr 102963 O w m. Klekotna ul. Boczna, której długość wynosi 1877 mb, z firmą REMOST Z. MROZEK, H. MROZEK,K. MROZEK SPÓŁKA JAWNA z siedzibą w 46-300 OLESNO, UL. WIELKIE PRZEDMIEŚCIE 26, na kwotę brutto: 1 466 660,18 zł.

Firma ta została wyłoniona w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego dla zamówienia p.n.: „Przebudowa drogi gminnej Nr 102963 O w miejscowości Klekotna, ul. Boczna Gmina Dobrodzień”, w którym otwarcie ofert odbyło się 27.06.2014 r.

Przebudowa została już rozpoczęta i potrwa do 3. miesięcy, polega na wykonaniu:

- prac przygotowawczych z wykonaniem pomiarów na całej długości drogi (1877 mb), karczowaniu pni (433 szt.), wywożeniu karpiny (232 mp.), rozebraniu przepustów (32 mb)  i wywiezieniu gruzu (71 m3),

-  robót ziemnych związanych z odtworzeniem rowów (przy urobku 1126 m3), przesunięciu rowów przydrożnych (z urobkiem 1364 m3),

-  odwodnienia korpusu drogi z wykonaniem przepustów rurowych (o długości 32 mb) pod zjazdami i droga na ławie betonowej z gruntu stabilizowanego cementem,

-   podbudowy związanej z korytowaniem istniejącego pasa drogi (na głębokości 30 cm, łącznie 11 211 m2) na całej szerokości jezdni (5,5 mb) i pobocza (0,5 mbx2), wykonanie stabilizacji podłoża cementem (przy grubości warstwy po zagęszczeniu 20 cm na powierzchni 11 211 m2), podbudowy z kruszywa łamanego (o grubości 20 cm) oraz podbudowy z betonu asfaltowego (o grubości 9 cm na powierzchni 11 023 m2),

-  nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych – warstwa ścieralna (o grubości 5cm na powierzchni 10 835 m2).

 

[MK]

 

 

 

 

 

Wersja XML