Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja dot. AZBESTU

 

Gmina Dobrodzień po raz kolejny uzyskała dotację w kwocie 21 940,89 zł na zadanie pn.: ,,Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Dobrodzień - V nabór”. Umowa dotacji podpisana została 17 lipca 2014r.

 Kwota dofinansowania stanowi:

- 50 % kosztów kwalifikowanych ze środków udostępnionych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie tj.  12 906,41 zł,

- 35 % kosztów kwalifikowanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu tj. 9 034,48 zł,

Całkowity planowany koszt zadania brutto wynosi 25 812,81 zł, a przyznana dotacja stanowi 85 % tej wartości.

W ramach ww. zadania zostaną odebrane oraz przekazane do unieszkodliwienia odpady zawierające azbest z dwudziestu posesji zlokalizowanych na terenie gminy Dobrodzień. Łączna planowana ilość wyrobów zawierających azbest, przeznaczona do unieszkodliwienia wynosi 4 543,00 m²  tj.  54,52 Mg.

 

Wersja XML