Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Karta dużej rodziny

 

Z dniem 16 czerwca 2014 można składać wnioski o przyznanie Karty Dużej Rodziny.

Karta Dużej Rodziny przysługuje rodzinom z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie od dochodu. Karta jest wydawana bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny. Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio, dzieci - do 18 roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie do osiągnięcia 25 lat. Osoby niepełnosprawne otrzymają kartę na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności.

Karta oferuje system zniżek oraz dodatkowych uprawnień. Jej posiadacze będą mieli możliwość korzystania z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju.

Zniżki mogą oferować nie tylko instytucje publiczne, ale również przedsiębiorcy prywatni. Przystępując do programu zyskują prawo do posługiwania się znakiem „Tu honorujemy Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny”.


Wniosek, w imieniu rodziny, może złożyć każdy pełnoletni jej członek.

Składając wniosek trzeba okazać oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających stanowienie rodziny wielodzietnej. Oznacza to, że członek rodziny wielodzietnej ubiegający się o przyznanie uprawnień zobowiązany jest do pokazania oryginałów lub odpisów dokumentów.

Szczegółowe informacje o programie znajdują się na stronie www.rodzina.gov.pl w zakładce "Duża rodzina".

O Kartę Dużej Rodziny można się ubiegać niezależnie od posiadania Opolskiej Karty Rodziny i Seniora. Każda z kart daje różne uprawnienia i przyznawana jest niezależnie od dochodu rodziny.

Wnioski o przyznanie Karty Dużej Rodziny należy składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Dobrodzieniu, Plac Wolności 1, pokój nr 2.

PDFWniosek_o_przyznanie_Karty_Dużej_Rodziny_lub_wydanie_duplikatu.pdf

PDFOświadczenie_dotyczące_władzy_rodzicielskiej_-_ZKDR-03.pdf

PDFOświadczenie_o_pozostawaniu_w_dotychczasowej_rodzinie_zastępczej_lub_rodzinnym_domu_dziecka_-_ZKDR-02.pdf

PDFInstrukcja_-_jak_wypełnić_elektroniczny_wniosek_o_mKDR.pdf

PDF1Oświadczenie_o_planowanym_terminie_ukończenia_nauki_w_szkole_lub_szkole_wyższej_-_ZKDR-01.pdf

PDFInformacja_o_osobach_mogących_wyświetlać_Kartę_w_formie_elektronicznej_-_ZKDR-04.pdf

Brak opisu obrazka

 

Akty prawne: Uchwała nr. 85 Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014r. w sprawie ustanowienia rządowego programu dla rodzin wielodzietnych; Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (Dz. U. z dnia 5 czerca 2014r. poz. 755); Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 czerwca 2014r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (Dz. U. z dnia 25 czerwca 2014r. poz. 836)

 

 

Wersja XML