Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Budowa sieci kanalizacyjnej, sanitarnej w Dobrodzieniu ul. Parkowa, Topolowa, Mańki

 

 

W dniu 12 czerwca 2014 r. została podpisana umowa w ramach zadania 1: Budowa kanalizacji  sanitarnej w ulicy Parkowej i Topolowej w miejscowości Dobrodzień oraz w ramach zadania 2: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, przekładki sieci wodociągowej i przyłączy kanalizacji sanitarnej w Dobrodzieniu ul. Konrada Mańki, z firmą AKWA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Żarkach, 42-310 Żarki, ul. Myszkowska 21, na łączną kwotę brutto: 455 895,51 zł.

Firma ta została wyłoniona w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego dla zamówienia p.n.: „Budowa sieci kanalizacyjnej, sanitarnej w Dobrodzieniu ul. Parkowa, Topolowa, Mańki”, w którym otwarcie ofert odbyło się 20.05.2014 r.

Roboty rozpoczną się  w lipcu (od zadania 2) i potrwają do 30.09.2014 r., będą obejmować:

1) w ramach zadania 1 niniejszego zamówienia:

- ułożenie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z atestowanych rur litych PCV Ø 200 mm, o całkowitej dł. 244,00 mb

-  budowę obiektów na sieci (8 szt. studni rewizyjnych betonowych Ø 1000 mm).

2) w ramach zadania 2 niniejszego zamówienia:

- wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o całkowitej dł. 406,00 mb z atestowanych rur kanalizacyjnych litych PCV Ø 200,

- budowę obiektów na sieci (13 szt. studni rewizyjnych betonowych Ø 1200 mm),

- wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej ( 13 szt. przykanalików) o całkowitej dł. 54,00 mb z rur kanalizacyjnych litych PCV Ø 160 mm,

- montaż 13 szt. studzienek przyłączeniowych rewizyjnych plastikowych Ø 425 mm,

- wykonanie sieci wodociągowej o całkowitej dł. 102,00 mb z atestowanych rur wodociągowych,  ciśnieniowych Ø 110 mm,

- montaż 1 szt. hydrantu p.poż. podziemnego Ø 80 mm.

 

[MK]

 

Wersja XML